Bokningsvillkor

  • Rummen är avbokningsbara utan kostnad fram till 18:00 2 dagar innan ankomst. Avbokning därefter eller utebliven ankomst debiteras hela kostnaden för bokningen.
  • Paket 1 är avbokningsbart utan kostnad fram till 7 dagar innan ankomst. Avbokning därefter eller utebliven ankomst debiteras hela kostnaden för bokningen.
  • För gruppbokningar, från 5 rum och fler gäller speciella boknings/avbokningsregler.
  • För att avboka klicka på Min bokning. Välj avboka bokning och därefter får du en bekräftelse på avbokningen till din email.  Din bokning är aktiv fram till att du fått en bekräftelse på avbokning.
  • I händelse av skadegörelse eller nyttjande av lokal på ett sätt den inte den inte är avsedd för i samband med övernattning på Kastellet är beställaren ersättningsskyldig och vi förbehåller oss rätten att debitera gästens kort för uppkommen skada.