Historik

Vaxholms kastell har anor från tidigt 1500-tal…

…och var fram till första världskriget en del av det svenska försvaret. Dess betydelse för Sveriges försvar har dock varierat. Sedan Gustav Vasa gjort Stockholm till Sveriges centralort fick Vaxholm en stor strategisk betydelse.

Fästningen har hållit tillbaka två anfall mot Stockholm, första gången var 1612 då Danmark gick till anfall och andra gången 1719 då Ryssland härjade i Stockholms skärgård.

Under den svenska stormaktstiden förlorade dock fästningen sin militära betydelse då Sveriges gränser flyttades österut.

När stormaktstiden var slut i början av 1700-talet och framförallt när Finland i början av 1800-talet blev ryskt ökade åter Vaxholms strategiska betydelse. En större ombyggnad beslutades, vilket resulterade Kastellets nuvarande utseende.